汉语字典我的字典
读音 chuàn ㄔㄨㄢˋ   ɡuàn ㄍㄨㄢˋ   部首 笔画数 7 五笔 KKHK 一级规范字736 笔顺
古文
字典
简帛
汉字
要素
字典

chuàn
<动>
将物品连贯在一起。亦指连贯而成的物品 [string together]。如:串珠子;钱串;串鼓儿(货郎鼓);串月(苏州石湖桥下月影成串的奇观)

勾结 [做坏事] [gang up on;conspire]。如:串诈(合谋诈骗);串哄(结伙儿胡闹;起哄);串拐(拐骗)

交错连接 [cross]。如:电话串线;看书串行;串票(旧时征收钱粮后由官方发给的收据)

走;到别人家走动 [walk;pay a visit to]。如:串店(出入旅店);走村串寨;串花家(逛妓院)

担任戏曲角色 [play]。如:客串;串座(挨着座位卖唱)

chuàn
 ㄔㄨㄢˋ
多个同类东西连贯在一起:串讲。贯串。

连贯起来的东西:串珠。串铃。

错误地连接:串行。串味。串换。

互相勾通、勾结:串气。串供。串通一气。

由这里到那里走动:串乡。串门儿。

扮演戏剧角色:串演。客串。

量词,用于连贯起来的东西:一串儿葡萄。

guàn
<名>
习惯 [habit]
宗军人串噉粗食。——《南史·宗悫传》
又如:串用(惯用);串习(习惯)

亲近的人 [people on intimate terms]
团歌遂成赋,聊用布亲串。——晋·谢惠连《秋怀》
又如:亲串;戚串

guàn
<动>
亲近,巴结。也作串昵 [fawn on]
文静数履军陷阵,以才自进,而寂专用串昵显。——《新唐书》

相谑,戏谑 [joke]。如:串狎(戏谑)

另见chuàn

chuàn
<量>
穿在绳上的一组东西,尤指穿满的一串 [string]。如:一串洋葱;一串鱼

另见 guàn
常用词典

串并联chuànbìnɡlián
  [ series-parallel connection series multiple ] 管路或电路元件的一种排列,其中两个或多个元件的并联组又串联地连接起来

串供chuànɡònɡ
  [ act in collusion to make each other's confessions tally ] 同案犯人互相串通,编造口供

串户chuànhù
  [ visit one house after another ] 即挨家串门
  例: 走村串户

串话chuànhuà
  [ cross talk ] 在电话受话器中听到的由附近的电话线路感应产生的说话声

串换chuànhuàn
  [ exchange ] 互换
  例: 串换座次

……

成语词典
亲访友chuàn qīn fǎng yǒu
释义: 走亲戚,看朋友。
出处: 张天民《路考》:“农民都愿意在春耕开始前赶集进城,串亲访友。”
通一气chuàn tōng yī qì
释义: 相互勾结,一个鼻孔出气。
出处: 清·曹雪芹《红楼梦》第四十六回:“怪道!你们串通一气来算计我。”
示例: 他们和赌馆的人虽然~,惟恐怕他们冒冒失失的放枪拒敌…… 【清·张春帆《宦海》第二回】
骊珠yī chuàn lí zhū
释义: 骊珠:一种珍贵的珠,传说出自骊龙颔下。比喻歌声宛转就象成串的骊珠一样。
出处: 明·陶宗仪《辍耕录》:“有字多声少,有声少字多,所谓一串骊珠也。”
扎根zhā gēn chuàn lián
释义: 深入群众并将分散的群众串连起来。
出处: 周鸣钢《没有双手的女英雄》:“她和许多土改干部一样搞好了扎根串连的工作。”

……

古诗词
夷载路
全诗 …帝迁明德,串夷载路。天立厥配,受命既固。帝省其山,柞棫斯拔,松柏斯兑。帝作邦作对,自大伯王季。维此王季,因心则友。则友其兄,则笃其庆,载锡之光。受禄无丧,奄有四方。维此王季,帝度其心。貊其德音,其…
甲丝双
全诗 玉塞去金人,二万四千里。风吹沙作云,一时渡辽水。天白水如练,甲丝双串断。行行莫苦辛,城月犹残半。晓气朔烟上,趢趗胡马蹄。行人听水别,隔陇长东西。
甲丝双
全诗 玉塞去金人,二万四千里。风吹沙作云,一时渡辽水。天白水如练,甲丝双串断。行行莫苦辛,城月犹残半。晓气朔烟上,趢趗胡马蹄。行人临水别,隔陇长东西。
严老呼为一
全诗 有花有酒有笙歌,其奈难逢亲故何。近海饶风春足雨,白须太守闷时多。平阳音乐随都尉,留滞三年在浙东。吴越声邪无法用,莫教偷入管弦中。何郎小妓歌喉好,严老呼为一串珠。海味腥咸损声气,听看犹得断肠无。
真珠一
全诗 病容衰惨澹,芳景晚蹉跎。无计留春得,争能奈老何。篇章慵报答,杯宴喜经过。顾我酒狂久,负君诗债多。敢辞携绿蚁,只愿见青娥。最忆阳关唱,真珠一串歌
晓帘断蜻蜓翼
全诗 …西风。晓帘串断蜻蜓翼,罗屏但有空青色。玉湾不钓三千年,莲房暗被蛟龙惜。湿银注镜井口平,鸾钗映月寒铮铮。不知桂树在何处,仙人不下双金茎。百尺相风插重屋,侧近嫣红伴柔绿。百劳不识对月郎,湘竹千条为一束。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

      
竖、横折、横、竖、横折、横、竖

(笔顺图片源自百度)