汉语字典我的字典
读音 zhuānɡ ㄓㄨㄤˉ   部首 笔画数 6 五笔 UVG 一级规范字512 笔顺
简帛
汉字
要素
字典
参考:

妝、粧
zhuāng
<动>
(形声。从女,爿(pán)声。本义:梳妆打扮)
同本义 [apply makeup]
妝,饰也。——《说文》。字亦作娤。
不待饰装(妆)。——宋玉《登徒子好色赋》
靓莊(妆)刻饰。——司马相如《上林赋》
曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。——唐·白居易《琵琶行》

梦啼妆泪红阑干。
绿云扰扰,开妆镜也。——唐·杜牧《阿房宫赋》
形容憔悴,非昔悦,蓬鬓衰颜不复妆。——鲍照《拟行路难》
想着他眉儿浅浅描,脸儿淡淡妆。——王实甫《西厢记》
又如:妆束(打扮的样式);妆台(妇女梳妆用的镜台。亦借指闺房);妆严(妆束;打扮)

假装。同“” [pretend]
叉手躬身,妆聋做哑。——王实甫《西厢记》
又如:妆谎子(装腔,作假);妆晃(装门面,摆样子)


zhuāng
<名>
女子身上的妆饰、脂粉 [woman’s personal adorn ments]
阿姊闻妹来,当户理红妆。——《乐府诗集·木兰诗》
罗襦不复施,对君洗红妆。——杜甫《新婚别》
又如:艳妆;浓妆;妆光(盛装的容貌);妆盒(盛梳妆品的盒子);妆泪(女子的粉泪);妆奁(女子梳妆用的镜匣等物)

演员身上的装饰 [decorations]。如:卸妆

装饰的式样 [style]
小姑洲北浦云边,二女啼妆自俨然。——唐·李群玉《黄陵庙》
又如:宣和妆;宫样十八九妆;妆束(服饰);妆梳(梳妆打扮的款式);妆饰(打扮的样式)


zhuāng
 ㄓㄨㄤˉ
修饰、打扮:化妆。妆饰。妆点。

供打扮用的物品,演员的衣装服饰:上妆。卸妆。

女子出嫁时陪送的衣物:嫁妆。

修饰,打扮的式样:时妆。古妆。
常用词典

妆扮zhuānɡbàn
  [ dress up ] 修饰 打扮 装扮

妆奁zhuānɡlián
  [ trousseau ] 女子梳妆用的镜匣,借指嫁妆

妆饰zhuānɡshì
  [ dress up ] 装扮修饰
  例: 着意妆饰
  [ style ] 装扮修饰后的模样
  例: 妆饰典雅大方

妆新zhuānɡxīn
  [ articles for newly weds ] [方] 新婚服饰和床上用品

……

成语词典
愁眉啼chóu méi tí zhuāng
释义: 愁眉:使眉细而曲折;啼妆:轻轻地擦去目下的粉饰以作啼痕。形容妇女的妖态。
出处: 《后汉书·五行志一》:“桓帝元嘉中,京都妇女作愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。所谓愁眉者,细而曲折。啼妆者,薄饰目下,若啼处。”
嫫费黛zhuāng mó fèi dài
释义: 比喻帮助人不看对象,白费力气。
出处: 唐·白居易《五古·渭村退居寄礼部崔侍郎翰林钱舍人诗一百韵》:“妆嫫徒费黛,磨甋讵成璋?”
浓抹dàn zhuāng nóng mǒ
释义: 妆:化妆;抹:抹粉。指淡雅和浓艳两种不同的妆饰打扮。
出处: 宋·苏轼《饮湖上初晴后雨》诗:“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”
示例: 衣裳着得也俏,~,总称他的高兴。 【清·彭养鸥《黑籍冤魂》第18回】
轻抹dàn zhuāng qīng mò
释义: 略加妆饰打扮。
出处: 《水浒传》第四五回:“只见那妇人从楼上下来,不敢十分穿重孝,只是淡妆轻抹。”
玉砌fěn zhuāng yù qì
释义: 用白粉装饰,用白玉砌成。形容雪景及人皮肤白嫩。

……

古诗词
斑红蕊树
全诗 碧原开雾隰,绮岭峻霞城。烟峰高下翠,日浪浅深明。斑红妆蕊树,圆青压溜荆。迹岩劳傅想,窥野访莘情。巨川何以济,舟楫伫时英。
梅艳昔年
全诗 高轩暧春色,邃阁媚朝光。彤庭飞彩旆,翠幌曜明珰。恭己临四极,垂衣驭八荒。霜戟列丹陛,丝竹韵长廊。穆矣熏风茂,康哉帝道昌。继文遵后轨,循古鉴前王。草秀故春色,梅艳昔年妆。巨川思欲济,终以寄舟航。
梅片片花
全诗 …疑沙。泛柳飞飞絮,妆梅片片花。照璧台圆月,飘珠箔穿露。瑶洁短长阶,玉丛高下树。映桐珪累白,萦峰莲抱素。断续气将沉,徘徊岁云暮。怀珍愧隐德,表瑞伫丰年。蕊间飞禁苑,鹤处舞伊川。傥咏幽兰曲,同欢黄竹篇。
色洒台粉
全诗 洁野凝晨曜,装墀带夕晖。集条分树玉,拂浪影泉玑。色洒妆台粉,花飘绮席衣。入扇萦离匣,点素皎残机。
空散粉
全诗 冻云宵遍岭,素雪晓凝华。入牖千重碎,迎风一半斜。不妆空散粉,无树独飘花。萦空惭夕照,破彩谢晨霞。
新蕊半
全诗 兰气已熏宫,新蕊半妆丛。色含轻重雾,香引去来风。拂树浓舒碧,萦花薄蔽红。还当杂行雨,仿佛隐遥空。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

     
点、提、竖、撇点、撇、横

(笔顺图片源自百度)