汉语字典我的字典
读音 ménɡ ㄇㄥˊ   部首 笔画数 11 五笔 AJEF 一级规范字2203 笔顺
汉字
要素
字典
参考:

méng
<名>
(形声。从艸,明声。本义:草木的芽)
同本义 [bud]
萌,草芽也。——《说文》
句者毕出,萌者尽达。——《礼记·月令》。注:“句,屈生者;芒而直曰萌。”
乃舍萌于四方。——《周礼·春官·占梦》
是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖之生焉。——《孟子·告子上》
目注勾萌,以望其拆。——《聊斋志异·葛巾》
又如:萌甲(嫩芽,花木的芽苞)

比喻事情刚刚显露的发展趋势或情况;开端 [beginning]
圣人见微而知萌。——《韩非子·说林上》
又如:萌兆(预兆);萌象(事物的萌芽和征象);萌孽(祸端;邪恶)

通“”、“”。人民 [the people]
奸巧边萌。——《史记·三王世家》
轨谓高田之萌曰。——《管子·山国轨》
又如:萌人(乡民);萌俗(民俗);萌庶(萌隶。百姓);萌黎(人民,平民);萌隶(平民,人民)

通“”。农民 [peasant]
四鄙之萌人闻之。——《墨子·尚贤上》

méng
<动>
草木发芽 [sprout]
草木萌动。——《礼记·月令》
又如:萌茁(草木发芽);萌动(开始发芽);萌发(发芽)

开始;产生 [begin;start]
知者见于未萌。——《商君书·更法》
亲法,则奸无所萌。——《韩非子·心度》
今日反情已萌,可速诛之。——《三国演义》
又如:萌阳(新生的阳气。我国古代谓宇宙间有阴阳二气,阴主衰落,而阳主新生);萌达(发生滋长);萌通(萌发生长);萌起(开始;发生)

méng
 ㄇㄥˊ
植物的芽:萌蘖。

发芽,开始发生:萌生。萌发。萌芽。萌动。故态复萌。

古同“1”。
常用词典

萌动ménɡdònɡ
  [ sprout ] 草木发芽。比喻事情刚起头
  例: (孟春之月)天地和同,草木萌动。——《礼记·月令》

萌发ménɡfā
  [ sprout germinate ] 开始发芽。比喻事物的开端

萌蘖ménɡniè
  [ bud germinate sprout ] 指植物长出新芽。萌,生芽,发芽。蘖,树木砍去后又长出来的新芽

萌生ménɡshēnɡ
  [ burgeon ] 开始起步 开始发生 有了某个念头(多用于抽象事物)

萌芽ménɡyá
  [ sprout germinate ] 草木刚长出嫩芽

……

成语词典
鄙吝复bǐ lìn fù méng
释义: 鄙吝:庸俗;萌:发生。庸俗的念头又发生了。
出处: 《后汉书·黄宪传》:“时月之间,不见黄生,则鄙吝之萌复存于心。”
杜渐防dù jiàn fáng méng
释义: 杜:堵住;渐:指事物的开端;萌:萌芽。在事故或灾害尚未发生时就预防。
出处: 《后汉书·丁鸿传》:“若敕政责躬,杜渐防萌,则凶妖销灭,害除福凑矣。”
遏渐防è jiàn fáng méng
释义: 犹言杜渐防萌。
出处: 《隶释·汉冀州从事张表碑》:“贡真绌伪,遏渐防萌。”
防患未fáng huàn wèi méng
释义: 防止祸患于未发生之前。
出处: 清·黄彭年《代刘蓉函件》之一:“大局所关,防患未萌,当局必有远虑。”
示例: 或虑民心良莠不齐,恐有意外之变,如设立保甲连环保结;皆能~,有何惧之有? 【郑观应《盛世危言·民团上》】
杜渐fáng méng dù jiàn
释义: 杜:堵住;渐:指事物的开端;萌:萌芽。在事故或灾害尚未发生时就预防。
出处: 《后汉书·丁鸿传》:“若敕政责躬,杜渐防萌,则凶妖销灭,害除福凑矣。”
示例: 先王制法,有以兵刃至御所者刑之,所以~,备不虞也。 【《旧唐书·宗本纪上》】

……

古诗词
气和草木发
全诗 微穆敷华能应节,飘扬发彩宜行庆。送迎灵驾神心享,跪拜灵坛礼容盛。气和草木发萌芽,德畅禽鱼遂翔泳。永望翠盖逐流云,自兹率土调春令。
全诗 战武牢,动河朔。逆之助,图掎角。怒鷇麛,抗乔岳。翘萌牙,傲霜雹。王谋内定,申掌握。铺施芟夷,二主缚。惮华戎,廓封略。命之瞢,卑以斫。归有德,唯先觉。
况敢遗
全诗 …无哗。束刃逾山徼,张翼纵漠沙。一举刈膻腥,尸骸积如麻。除恶务本根,况敢遗萌芽。洋洋西海水,威命穷天涯。系虏来王都,犒乐穷休嘉。登高望还师,竟野如春华。行者靡不归,亲戚讙要遮。凯旋献清庙,万国思无邪。
谁者令我
全诗 萋萋结绿枝,晔晔垂朱英。常恐零露降,不得全其生。叹息聊自思,此生岂我情。昔我未生时,谁者令我萌。弃置勿重陈,委化何足惊。
眇眇葭
全诗 眇眇葭萌道,苍苍褒斜谷。烟壑争晦深,云山共重复。古来风尘子,同眩望乡目。芸阁有儒生,轺车倦驰逐。青春客岷岭,白露摇江服。岁月镇羁孤,山川俄反覆。鱼游恋深水,鸟迁恋乔木。如何别亲爱,坐去文章国。蟋蟀…
草拆阴地
全诗 …春泉滴空崖,萌草拆阴地。久之风榛寂,远闻樵声至。海雁时独飞,永然沧洲意。古时青冥客,灭迹沦一尉。吾子踌躇心,岂其纷埃事。缑峰信所克,济北余乃遂。齐物意已会,息肩理犹未。卷舒形性表,脱略贤哲议。仲月…

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

          
横、竖、竖、竖、横折、横、横、撇、横折钩、横、横

(笔顺图片源自百度)